Dr Witold Betkiewicz

Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy

Witold Betkiewicz jest empirycznie zorientowanym socjologiem polityki. Specjalizuje się w badaniach elity politycznej szczebla centralnego i regionalnego/ wielkomiejskiego. Badał także elitę administracyjną oraz jej powiązania z elitą polityczną a także instytucje regulujące wzajemne relacje obu odłamów elity w trakcie procesu legislacyjnego. Wiosną 2020 roku zakończył realizację projektu badawczego poświęconego badaniom regionalnej i wielkomiejskiej elity politycznej i administracyjnej.

Zainteresowania badawcze

 • Elita polityczna, elita administracyjna i ich wzajemne relacje
 • Instytucje, państwo
 • Proces legislacyjny

Wybrane publikacje publikacje

 • Jacek Wasilewski, Michał Kotnarowski, Witold Betkiewicz „Normatywno-teoretyczny chaos, czyli myślenie regionalnej elity samorządowej o demokracji”, Studia Regionalne i Lokalne nr 2/2019.
 • Witold Betkiewicz, Michał Kotnarowski, Jacek Wasilewski „Trzy generacje polityczne regionalnej elity samorządowej”, Studia Socjologiczne, nr 1/2018.
 • Agnieszka Dudzińska, Witold Betkiewicz „Poland: Opposition in the Making”, w: “Opposition Parties in European Legislatures”, pod red. Elisabetty De Giorgi, Gabrielli Ilonszki, Londyn 2018.
 • Witold Betkiewicz „Dynamika procesu tworzenia ustawy rządowej: Analiza instytucjonalna”, Studia Polityczne nr 2/ 2017.
 • Witold Betkiewicz, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz „Odmiany profesjonalizacji wielkomiejskiej elity politycznej: ścieżki karier prowadzących do kierowniczych stanowisk w radach miejskich”, Studia Polityczne nr 1/ 2016.
 • Witold Betkiewicz „Polski model kariery zawodowej urzędników wyższego szczebla? Próba empirycznego opisu”, Studia Polityczne nr 3/ 2014.
 • Witold Betkiewicz is empirically oriented sociologist of politics. He specializes in research on elite, mainly central and regional/ metropolitan political elite and administrative elite.
 • He is also focused on relations between administrative and political elite and the institutions of their mutual relations during the legislative process. In 2020 he completed a research project devoted to research on the regional/ metropolitan political and administrative elite.

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie