Dr Mateusz Janik

Pracownia Myśli Politycznej

Zainteresowania badawcze

 • nowożytna filozofia polityczna
 • zwrot po-kartezjański
 • globalna perspektywa w dyskursie filozoficznym
 • filozofia porównawcza
 • recepcja filozofii chińskiej w Europie
 • chińska filozofia polityczna
 • neokonfucjanizm

Publikacje

 • „Early Modern European Atheism with Chinese Characteristics: First Jesuit Descriptions of Neo-Confucianism and Their Spinozist Reception”. W Atheism Revisited, zredagowane przez Szymon Wróbel i Krzysztof Skonieczny (w druku).
 • „Philosophical Multiculturalism and Its Limits”. Comparative and Continental Philosophy 1 (11).
 • „Benedykt Spinoza: ciało filozofii i polityka przekształcenia”. W Feministyczne Nowe Materializmy, 150–62. Lublin.
 • Ontologia polityczna Benedykta Spinozy. Warsaw: IFiSPAN.
 • „Demokracja jako ontologiczny warunek polityki u Spinozy i Hobbesa”. Praktyka Teoretyczna 1 (19): 15–33.
 • 2014a. „Louis Althusser, On the Reproduction of Capitalism: Three Reading Strategies”. Décalages – Althusser Studies Journal 1 (4).
 • 2014b. „Polityka nie-polityczności – nieme zwierzęta i posthumanizm”. Praktyka Teoretyczna 4 (14).
 • „Niedokończony projekt filozofii immanencji: o dwuznacznym stosunku Spinozy do teologii”. W Deus otiosus: Nowoczesność w perspektywie postsekularnej, zredagowane przez Agata Bielik-Robson. Warszawa.
 • „Thinking the Future: Spinoza’s Political Ontology Today”. W Spinoza Beyond Philosophy, zredagowane przez Beth Lord. Edinburgh.
 • 2011a. „Alter-nowoczesność: genealogie komunizmu w trylogii Negriego i Hardt’a”. Praktyka Teoretyczna, nr 4.
 • 2011b. „Samoograniczająca się autonomia – na marginesie politycznej lektury Kartezjusza”. Zoon Politikon, nr 2.
 • 2011c. „Trwanie i istnienie indywidualne w polu immanencji – uwagi o antropologii Spinozy”. Societas/Communitas 1 (11).
 • 2008a. „Deregulacja Polityki i jej krytycy”. Przegląd polityczny, nr 95.
 • 2008b. „Krytyka jako Neuroza”. W Ścieżki filozofii krytycznej, zredagowane przez Robert Frei. Wrocław.
 • 2008c. „Podmiot jako centralne pojęcie ideologii”. Forum Oświatowe, nr numer specjalny.

CV

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie