Dr hab. Wanda Jarząbek

Zakład Studiów nad Niemcami

Zainteresowania badawcze

  • Historia zimnej wojny
  • Funkcjonowanie bloku wschodniego
  • Polityka zagraniczna PRL ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa i kwestii niemieckiej

Publikacje

  • Curriculum Vitae [PDF]
  • Publikacje [PDF]
Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie