Dr Konrad Świder

Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Studiów Postsowieckich

Zainteresowania badawcze

  • Nowożytna historia stosunków międzynarodowych
  • Przemiany ideowe, polityczne, społeczne i ekonomiczne na obszarze poradzieckim
  • Geopolityka, geostrategia, geoekonomia, system międzynarodowy
  • Imperializm, kolonializm, neokolonializm
  • Teoria nacjonalizmu, konflikty etniczne
  • Teoria modernizacji, procesy modernizacyjne

Publikacje/konferencje

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie