Dr Marek Wojnar

Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Studiów Postsowieckich

Zainteresowania badawcze:

  • Historia ukraińskiego ruchu narodowego XIX-XX w.
  • Nacjonalizm integralny w Europie Środkowej i Wschodniej XIX-XX w.
  • Polityka pamięci i polityka historyczna na obszarze postsowieckim (Ukraina, Rosja, państwa bałtyckie).
  • Mniejszości narodowe i pogranicza.

Publikacje:

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie