Dr Marzena Czernicka

Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich

Zainteresowania badawcze

  • polityka bezpieczeństwa współczesnej Bułgarii
  • relacje polsko-bułgarskie po przemianach ustrojowych 1989 roku
  • partycypacja polityczna społeczeństwa bułgarskiego
  • metodologia badań nad polityką bezpieczeństwa państwa
  • współpraca regionalna państw Europy Środkowo-Wschodniej

Curriculum Vitae (240 KB, PDF)

Publikacje

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie