Dr Wojciech Łysek

Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Wojciech Łysek – absolwent stosunków międzynarodowych, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (Uniwersytet Jagielloński). Laureat III stopnia Nagrody im. Juliusza Bardacha, wyróżniony w konkursie im. prof. Waldemara Michowicza (oba za rozprawę doktorską). Jego zainteresowania badawcze skupiają się na europejskich państwach powstałych po rozpadzie ZSRR i polskiej polityce wschodniej. W latach 2014-2017 współwykonawca w międzynarodowym programie badawczym „La Grande piu 100 anni” (European for Citizens Programme). Od maja 2020 do lutego 2022 r. uczestnik projektu „Polski Wiek XX. Nowe Perspektywy”. Od grudnia 2019 r. sekretarz w działającym przy Instytucie Studiów Politycznych PAN „Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa”.

Zainteresowania badawcze

  • postacie Juliusza Mieroszewskiego (1906-1976) i Stanisława Swianiewicza (1899-1997),
  • polska polityka zagraniczna, ze szczególnym uwzględnieniem wschodniego wektora,
  • przemiany architektury bezpieczeństwa Europy Wschodniej i ich wpływ na bezpieczeństwo Polski.

Wybrane publikacje

  • From past through memory to politics. The analyses of communist and post-communist policies in the Central-Eastern Europe, ed by Przemysław Adamczewski, Wojciech Łysek, Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa 2020.
  • Łysek, „Zadanie Polski jest na Wschodzie”. Polityka piłsudczyków wobec nierosyjskich narodowości byłego Cesarstwa Rosyjskiego (1921-1940), Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa 2020.
  • Łysek, Nazizm i imperializm niemiecki w przedwojennej publicystyce Juliusza Mieroszewskiego, „Rocznik Polsko-Niemiecki” 2021, nr 29, s. 31-43.
  • Łysek, Polska polityka wschodnia w świetle teorii realizmu. Zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa polskiego w latach 1989-2014, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, rok 19 (2021), zeszyt 1, s. 7-24.
  • Łysek, Postawa Niemiec względem Rosji w latach 2005-2021 jako przykład adaptacji politycznej, „Przegląd Zachodni. Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu” 2023, nr 3 (387), s. 71-93;
  • Łysek, Intelektualny włóczęga. Biografia Stanisława Swianiewicza, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, Warszawa 2023.

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie