Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Obszary badawcze

Zakład, stworzony przez prof. Andrzeja Paczkowskiego a obecnie kierowany przez prof. Andrzeja Friszke, realizuje badania nad instytucjami władzy PRL, szczególnie PZPR i aparatu bezpieczeństwa oraz zachowaniami społeczeństwa, w tym kształtowaniem się opozycji i oporu społecznego. Prowadzono także badania nad dziejami emigracji politycznej po 1945 r. i jej oddziaływaniem na kraj. W ostatnich latach większość aktywności pracowników Zakładu skupia się wokół realizacji następujących zadań: różne aspekty funkcjonowania struktur aparatu władzy PRL i drogi kariery; postawy wybranych intelektualistów w PRL; działalność opozycji i Solidarności, w tym w zakresie tworzenia sieci społecznych; początki transformacji ustrojowej przed i po 1989; pamięć zbiorowa i polityka pamięci, w tym pamięć o Zagładzie Żydów.

W Zakładzie przygotowano do druku serię wydawniczą „Dokumenty do dziejów PRL” (red. prof. Paczkowski), prowadzono projekty badawcze, m. in. „Centrum władzy w Polsce 1948-1970”, „Emigracja polityczna 1945-1989”, „Solidarność – struktury organizacyjne i ruch społeczny” oraz opublikowano wiele materiałów dotyczących genezy transformacji ustrojowej w Polsce. Podstawą metodologiczną prac powstających w Zakładzie są rozległe kwerendy archiwalne, a także relacje i wywiady z uczestnikami badanych wydarzeń.

Pracownicy Zakładu są autorami wielu monografii w j. polskim, które w poważnym stopniu tworzą stan wiedzy o powojennej historii Polski. Publikowali również książki w prestiżowych wydawnictwach uniwersyteckich w Stanach Zjednoczonych (przykładowo, The Spring Will Be Ours Andrzeja Paczkowskiego lub Rebellious Satellite Poland 1956 Pawła Machcewicza), ich prace były tłumaczone na język angielski, niemiecki i ukraiński.

Nasza kadra naukowa

Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Dr Sławomir Poleszak

Sławomir Poleszak, jest historykiem. Specjalizuje się w badaniach dotyczących...

Dr Andrzej Czyżewski

Andrzej Czyżewski jest historykiem, obronił doktorat na Uniwersytecie Łódzkim...
Dr Tom Junes

Dr Tom Junes

Tom Junes jest historykiem i adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej...

Dr Tomasz Kozłowski

Linki zewnętrzne Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2354-2342 Profil PBN:...
Dr Maciej Łuczak

Dr Maciej Łuczak

Maciej Łuczak jest prawnikiem i politologiem, adiunktem w Instytucie Studiów Politycznych...
Dr Łukasz Bertram

Dr Łukasz Bertram

Zainteresowania badawcze Ruch komunistyczny Elity i struktury polityczne Historia...
Dr Wojciech Łysek
Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Dr Wojciech Łysek

Wojciech Łysek – absolwent stosunków międzynarodowych, doktor nauk społecznych...
Prof. dr hab. Andrzej Friszke
Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Prof. dr hab. Andrzej Friszke

Andrzej Friszke, ur. 29 sierpnia 1956 roku, historyk, absolwent historii na Uniwersytecie...
Prof. dr hab. Dariusz Stola
Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Prof. dr hab. Dariusz Stola

Zainteresowania badawcze Migracje międzynarodowe w XX wieku Stosunki polsko-żydowskie...
Dr hab. Piotr Osęka
Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Dr hab. Piotr Osęka

Zainteresowania badawcze Historia społeczna i polityczna Polski po 1944 roku Historia...
Dr hab. Paweł Sowiński
Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Dr hab. Paweł Sowiński

Zainteresowania badawcze Zimna wojna i polska emigracja polityczna Opozycja antykomunistyczna...
Dr Jan Olaszek
Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Dr Jan Olaszek

Zainteresowania badawcze Historia Polski 1944-1989 Opozycja demokratyczna w PRL Drugi...
Dr Krzysztof Persak
Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Dr Krzysztof Persak

Zainteresowania badawcze Najnowsza historia Polski System komunistyczny Stosunki...