Dr Magdalena Semczyszyn

Magdalena Semczyszyn jest historyczką i adiunktką w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą szeroko rozumianej problematyki mniejszości narodowych, relacji międzyetnicznych i polityki państwa wobec tych zagadnień. Główny obszar badań stanowi powojenna historia europejskich Żydów oraz stosunki polsko-izraelskie. Stypendystka m.in. The Center for Urban History (Lwów), European Holocaust Research Infrastructure (Londyn), Forum Transregionale Studien (Berlin) oraz The Institute for the History of Polish Jewry and Israel-Poland Relations (Tel Aviv University)

Zainteresowania badawcze

  • Mniejszości narodowe i etniczne
  • Migracje i polityka migracyjna
  • relacje polsko-żydowskie
  • relacje międzynarodowe
  • Europa Środkowo-Wschodnia i Izrael

Linki zewnętrzne

Profil Academia.edu: https://pan-pl.academia.edu/MagdalenaSemczyszyn
Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4933-4346

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie