Prof. dr hab. Andrzej Friszke

Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Andrzej Friszke, ur. 29 sierpnia 1956 roku, historyk, absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim (1979).

W 1981 redaktor działu historycznego „Tygodnika Solidarność”, od 1982 roku działu historycznego miesięcznika „Więź” i członek kolegium pisma do chwili obecnej. Przed 1989 rokiem publikował również w wydawnictwach podziemnych i emigracyjnych, zwłaszcza w paryskich „Zeszytach Historycznych”.

Od 1990 roku pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN w Zakładzie Najnowszej Historii Politycznej. Od 1994 doktor, od 2000 doktor habilitowany, od 2010 profesor, od 2009 kierownik Zakładu. Autor prac dotyczących różnych aspektów historii PRL, zwłaszcza dziejów opozycji oraz emigracji politycznej. Od 1998 roku wykładowca historii Polski XX wieku w Collegium Civitas. 1999-2006 członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, w latach 2011-2016 Rady IPN. Członek Rady Ośrodka „Karta”, 2009-20 Rady Muzeum Historii Polski i Kolegium Europejskiego Centrum Solidarności. Od 2000 roku przewodniczący Stowarzyszenia Archiwum Solidarności. Od 2018 przewodniczący Jury nagrody im. K. Moczarskiego.

Promotor 6 doktorantów.

W 2013 wybrany na członka-korespondenta Polskiej Akademii Nauk. Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Za swoją pracę naukową otrzymał m. in. nagrody: „Odry” (1994), Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie (1995), Nagrodę im. Jerzego Giedroycia (2000), nagrodę Wydziału I PAN (2008), nagrodę „Polityki” i nagrodę im K. Moczarskiego (2011), nagrodę im. Jana Długosza (2012), nagrodę Klio (2015), nagrodę im. T. Kotarbińskiego (2018). Autor m.in.: Opozycja polityczna w PRL 1945-1980 (1994), Życie polityczne Emigracji (1999), Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989 (2003), Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi (2010), Adam Ciołkosz – portret polskiego socjalisty (2011), Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności (2011), Rewolucja Solidarności 1980-1981 (2014), Między wojną a więzieniem 1945-1953. Młoda inteligencja katolicka (2015), Państwo czy rewolucja. Polscy komuniści a odbudowanie państwa polskiego 1892-1920 (2020). Redaktor i współautor tomu Solidarność podziemna 1981-1989 (2006) . Nagroda im. Kotarbińskiego „Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ Solidarności i KSS „KOR” 1991-1984 (Kraków 2017).

Zainteresowania badawcze

  • Historia polityczna Polski po 1945 roku
  • Historia opozycji w czasach komunizmu po 1956 roku
  • Historia polskiej powojennej emigracji politycznej
  • Historia Drugiej Rzeczypospolitej

Publikacje

Linki zewnętrzne

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie