Kalendarz

28 listopada 2022

Seminarium (zamknięte)

Seminarium (zamknięte)


28 listopada 2022

Seminarium poświęcone polityce rządów komunistycznych w Polsce wobec mniejszości ukraińskiej i żydowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresów krytycznych dla tych mniejszości, w latach 40. i 60. XX wieku.

Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)

Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)


28 listopada 2022

ZOOM - Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich Najnowsza historia Polski w dorobku naukowym prof. Wojciecha Roszkowskiego (spotkanie otwarte)

Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)


28 listopada 2022

Seminarium Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (otwarte)

Seminarium Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (otwarte)


28 listopada 2022

Webinar: Policing Iraq: Legitimacy, Democracy, and Empire in a Developing State

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN