Kalendarz

Events in Marzec 2021

 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
  Zebranie Zakładu Studiów nad Niemcami (zamknięte)
 • Spotkanie seminaryjne prof. Antoniego Kamińskiego
  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Prof. Cianciara - spotkanie zamknięte
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
 • The EU’s Eastern Partnership and Russia: from damage limitation to a cooperative agenda
 • Spotkanie Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy
  Spotkanie redakcji "Kultura i Społeczeństwo" (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
  Zebranie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
 • Seminarium prof. Kamińskiego. Zakład Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Konwersatorium z historii najnowszej
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
 • Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN