Kalendarz

25 kwietnia 2022

Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
Seminarium Naukowe Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN