Kalendarz

Events in marzec 2023

  • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Warsztary antydyskryminacyjne dla pracowników ISP PAN (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
    Spotkanie Komisji RN ds Nazewnictwa (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
    Egzamin doktorski z dyscypliny głównej: nauki o polityce i administracji oraz przyjęcie i dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony.
  • Warsztary antydyskryminacyjne dla pracowników ISP PAN (zamknięte)
  • Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
    Meeting with ambassador Daniel Fried
  • Posiedzenie Rady Naukowej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
    Spotkanie z Dyrekcją ISP PAN (zamknięte)
    Seminarium: Gendering European Integration – theoretical perspectives and implications
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Warsztary antydyskryminacyjne dla pracowników ISP PAN (zamknięte)
  • Presidential summits and the role of the host states: lessons from the Three Seas Initiative
  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Badań Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
  • Wykład antymobbingowy (zamknięty)
    Spotkanie Zakładu Badań Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
    Powojenne deportacje Polaków w ZSRR (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Security in South-East Asia: Emerging Challenges amid Geostrategic Competition

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN