Kalendarz

Events in grudzień 2022

  • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  • Posiedzenie komisji konkursowej (zamknięte)
  • Inicjatywa Trójmorza - rekrutacja (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN