Kalendarz

Events in wrzesień 2023

  • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie robocze (zamknięte)
  • Wnioski ze szczytu Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie. Znaczenie badań naukowych i wymiaru akademickiego dla współpracy regionalnej
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Posiedzenie Komisji Etyki Rady Naukowej ISP PAN
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Posiedzenie Rady Naukowej ISP PAN (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN