Kalendarz

Events in maj 2023

 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Egzamin doktorski (zamknięty)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
 • Chinese Investments In Maritime Ports – A Global Overview
  Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  China and the International Maritime Ports – Cooperation and Security Challenges
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Warsztaty z zakresu różnic kulturowych (zamknięte)
  Spotkanie komisji konkursowej - KiS (zamknięte)
 • Spotkanie dotyczące projektu pt. "Badania nad Inicjatywą Trójmorza" (zamknięte)
 • Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Polski i gruziński ruch niepodległościowy w XIX wieku
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Seminarium (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  Dangers of "Self-Determination": the Chinese Communist Party and the Breakup of Yugoslavia as a Post-Cold War Cautionary Tale
 • Spotkanie Komisji Etyki Rady Naukowej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN