Kalendarz

Events in grudzień 2022

 • Podsumowania delegacji do A&M University (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Inicjatywa Trójmorza - rekrutacja (zamknięte)
 • Posiedzenie komisji konkursowej (zamknięte)
  Inicjatywa Trójmorza - rekrutacja (zamknięte)
 • Inicjatywa Trójmorza - rekrutacja (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN