Kalendarz

Events in październik 2023

  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Imperial and postimperial emigrations. The case of Russia. (Pt. 1)
  • Imperial and postimperial emigrations. The case of Russia. (Pt. 2)
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Konwersatorium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej
  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN