Kalendarz

Events in październik 2021

 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
 • Posiedzenie Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. P. Popielińskiemu (zamknięte)
 • Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
 • The Contemporary Understanding of War
  Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
 • Dyskusja wokół książki dr Wojciecha Łyska "Zadanie Polski jest na Wschodzie" (zamknięta)
 • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej
  Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN