Kalendarz

Events in sierpień 2021

  • Sympozjum "Zbrodnia na Warszawie ’44"
  • Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)
    Spotkanie robocze Laboratorium im. R. Pipesa (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN