Kalendarz

Events in kwiecień 2022

 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie poświęcone projektowi "Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza"
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Egzamin z filozofii - mgr Bartosz Wójcik (zamknięty)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Zebranie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN