Kalendarz

Events in maj 2022

 • Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
 • Spotkanie poświęcone projektowi "Rozwój badań naukowych nad Inicjatywą Trójmorza i Funduszem Inicjatywy Trójmorza"
  Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Russian invasion of Ukraine: Polish, German and Georgian perspectives
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Publiczna obrona rozprawy mgr. Bartosza Wójcika
 • Rosyjskie zbrodnie w Ukrainie
  Seminarium Zakładu Najnowszej Historii Politycznej
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Spotkanie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
 • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
 • Seminarium Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Differentiated (dis)integration within and beyond the European Union
  Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN