Kalendarz

Tydzień z paź 25th

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)

    Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)


    25 października 2021

  • Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)

    Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)


    28 października 2021

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN