Kalendarz

Week of wrz 27th

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Komisji Ewaluacyjnej przy Szkole Doktorskiej (zamknięte)
  • Seminarium doktorskie: A. Orzelska – Stączek, T. Pugacewicz, G. Zbińkowski (zamknięte)
    Zebranie Komisji konkursowej (zamknięte)
  • Narracje w muzeach II wojny światowej w Europie Środkowej i Wschodniej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN