Kalendarz

Week of paź 25th

  • Spotkanie z Dyrekcją ISP PAN (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
  • Rada Naukowa (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN