Kalendarz

Week of maj 23rd

  • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
    Spotkanie robocze w Wydawnictwie ISP PAN (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Zebranie Zakładu Studiów nad Niemcami (otwarte)
  • Spotkanie wokół książki Bartłomieja Krzysztana "Pamięć, polityczność, władza" (zamknięte)
  • Seminarium Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN