Kalendarz

Week of kw. 25th

  • Seminarium Naukowe Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego
    Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Egzamin doktorski (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Badania Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN