Kalendarz

Events in Grudzień 2020

 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Filozofii Polityki (zamknięte)
  Kolegium redakcyjne czasopisma Civitas (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Bezpieczeństwa Globalnego i Studiów Zagranicznych (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Systemów Społeczno-Politycznych (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
 • Seminarium doktoranckie (zamknięte)
  Wykład  prof. Pawła Kowala: „Rewolucja nieoczekiwana. Przyczynek do rozważań"
 • Spotkanie Zakładu Badań Elit i Instytucji Władzy (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
  Dyskusja pt. Beatyfikacja metropolity Andrzeja Szeptyckiego i jej znaczenie dla Europy Środkowo-Wschodniej
  Spotkanie Zakładu Filozofii Polityki (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Przemian Społecznych i Instytucjonalnych (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Bezpieczeństwa Globalnego i Studiów Strategicznych (zamknięte)
  Konwersatorium z Historii Najnowszej (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Dziejów Ziem Wschodnich (zamknięte)
  Spotkanie Zakładu Systemów Społeczno-Politycznych (zamknięte)
 • Powojnie. Co dalej z Górskim Karabachem (otwarte).
  Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
 • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
 • Konwersatorium z historii najnowszej

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN