Kalendarz

Week of lut 21st

  • Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Europeistyki (zamknięte)
    Spotkanie robocze Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa ISP PAN (zamknięte)
    Zebranie Pracowni Myśli Politycznej (zamknięte)
    Publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Mariusza Andrzeja Wolfa
  • Konwersatorium językowe (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN