Kalendarz

13 września 2022

Egzamin doktorski z nauk o polityce i administracji mgr Kingi Schlesinger oraz przyjęcie i dopuszczenie prozprawy doktorskiej do publicznej obrony (zamknięty)

Egzamin doktorski z nauk o polityce i administracji mgr Kingi Schlesinger oraz przyjęcie i dopuszczenie prozprawy doktorskiej do publicznej obrony (zamknięty)


13 września 2022

ZOOM - Egzamin doktorski z nauk o polityce i administracji mgr Kingi Schlesinger oraz przyjęcie i dopuszczenie rozprawy doktorskiej do publicznej obrony (zamknięty)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN