Kalendarz

12 września 2022

Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)

Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)


12 września 2022

ZOOM - Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich „Kontrowersje wokół paradygmatu tranzytologicznego” (spotkanie otwarte)

Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)

Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)


12 września 2022

Zoom - Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN