Kalendarz

Events in grudzień 2022

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
    Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  • Spotkanie konsultacyjne z Prof. Wodiczko Harvard Graduate School of Design (zamknięte).
  • Posiedzenie komisji konkursowej (zamknięte)
  • Inicjatywa Trójmorza - rekrutacja (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  • Inicjatywa Trójmorza - rekrutacja (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN