Kalendarz

Events in październik 2022

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
    Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
  • Spotkanie Laboratorium im. prof. Richarda Pipesa (zamknięte)
  • Spotkanie dot. projektu NCN OPUS-21 "Wypełnianie luki?" (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
    Department of International Organizations and Global Security Studies International research seminar (Open)
  • Seminarium doktorskie (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN