Kalendarz

Events in wrzesień 2022

  • Spotkanie Zakładu Badań Organizacji Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Globalnego (zamknięte)
    Doświadczenie i Pamięć: Mazury 1945-1954 (spotkanie zamknięte).
  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (otwarte)
  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
  • Spotkanie Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza
  • Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN