Kalendarz

Week of wrz 19th

  • Spotkanie Zakładu Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich (zamknięte)
  • Spotkanie Centrum Badawczego Inicjatywy Trójmorza

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN