Kalendarz

Week of wrz 12th

  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
    Spotkanie Zakładu Najnowszej Historii Politycznej (zamknięte)
  • Egzamin doktorski z nauk o polityce i administracji mgr Kingi Schlesinger oraz przyjęcie i dopuszczenie prozprawy doktorskiej do publicznej obrony (zamknięty)
    Spotkanie Komisji Konkursowej (zamknięte)
  • Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)
  • Spotkanie Zakładu Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej (zamknięte)
    Konwersatorium językowe dla administracji ISP PAN (zamknięte)

Najbliższe wydarzenia w ISP PAN