Procedury ws. stopni i tytułów naukowych

Od 1 października 2019 roku przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora są prowadzone na podstawie przepisów:

Regulaminy postępowań o nadanie stopnia doktora oraz doktora habilitowanego – Szczegóły (strona BIP).

Finansowanie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu profesora (PDF) – tryb stary (870 KB), tryb nowy (727 KB).

Wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 roku:

1) postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora nie zakończone do dnia 31 grudnia 2022 roku,
2) przewody doktorskie nie zakończone do dnia 31 grudnia 2024 roku

– odpowiednio umarza się lub zamyka” .

 


Wzory dokumentów


Profesura

Habilitacja

Doktorat