Dr hab. Jakub Wódka

Zakład Europeistyki

Zainteresowania badawcze

  • Polityka zagraniczna i wewnętrzna Turcji
  • Miejsce wzrastających potęg w nowym ładzie międzynarodowym
  • Globalne miasta
  • Uczciwość procesu wyborczego

 Publikacje

Academia.edu

Curriculum Vitae [PDF file]

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie