Zakład Europeistyki

Ogólny opis kierunków badań naukowych prowadzonych w Zakładzie Europeistyki ISP PAN

Zakład Europeistyki prowadzi szeroko zakrojone badania nad integracją Europy, Unią Europejską, akcesją Polski do Unii Europejskiej i jej międzynarodowymi implikacjami. Badania te mają interdyscyplinarny charakter, a ich celem jest ukazanie tak w aspekcie teoretycznym, jak i utylitarnym procesów integracyjnych w Europie, ich przesłanek oraz znaczenia i roli dla współczesnych stosunków międzynarodowych. Ponadto badania te koncentrują się na analizie miejsca, sukcesów i porażek Polski oraz innych państw w Unii Europejskiej.

 

Zakład Europeistyki w latach 2021-2030 planuje pięć głównych kierunków badań:

  1. Unia Europejska jako podmiot geopolityczny w (post)pandemicznym świecie.
  2. Unia Europejska w perspektywie budżetowej na lata 2021-2027 – szanse i zagrożenia.
  3. Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego.
  4. Polityka zagraniczna Turcji w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej.
  5. Pozytywne i negatywne determinanty członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

Efektem prowadzonych badań naukowych tak w aspekcie teoretycznym, jak i utylitarnym będą publikacje zwarte, artykuły i studia, raporty z badań oraz ekspertyzy, które w sumie będą miały duże znaczenie dla rozwoju nauk o polityce i administracji w Polsce oraz dla polskiej polityki międzynarodowej.

 

Biuletyn Analiz i Opinii Zakładu Europeistyki

Otwarte spotkania Zakładu Europeistyki

Zaproszenie na Konferencją Naukową dn. 30.01.2023 r. – szczegóły [PDF. 471 KB]

Nasza kadra naukowa

Dr Adrian Chojan
Zakład Europeistyki

Dr Adrian Chojan

Zainteresowania badawcze Polityka zagraniczna RP Wspólna Polityka Zagraniczna i...
Dr hab. Paweł Olszewski
Zakład Europeistyki

Dr hab. Paweł Olszewski

Zainteresowania badawcze Integracja europejska Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa...
Zakład Europeistyki

Dr hab. Jakub Wódka

Zainteresowania badawcze Polityka zagraniczna i wewnętrzna Turcji Miejsce wzrastających...
Mgr Mateusz Czasak
Zakład Europeistyki

Mgr Mateusz Czasak

Zainteresowania badawcze Niemcy i Francja w Unii Europejskiej Trójkąt Weimarski...