Zakład Europeistyki

I. Ogólny opis kierunków prowadzonych i planowanych przez Zakład Europeistyki ISP PAN badań w latach 2021-2030:

 Zakład Europeistyki w latach 2021-2030 planuje siedem głównych kierunków badań:

 • Unia Europejska jako podmiot geopolityczny i geoekonomiczny w (post)pandemicznym świecie
 • Unia Europejska w perspektywie budżetowej na lata 2021-2027 – szanse i zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem Polski.
 • Współpraca Polski, Niemiec i Francji w ramach Trójkąta Weimarskiego.
 • Polityka zagraniczna Turcji w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej.
 • Pozytywne i negatywne determinanty członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
 • Współczesna dyplomacja.
 • Wybrane państwa bałkańskie i ich polityka zdrowotna.

 

II. Zadania szczegółowe przyjęte do realizacji przez pracowników Zakładu Europeistyki w 2023 roku – zgodnie z ich Indywidualnymi Agendami Badawczymi: 

 1. dr hab. J.M. Fiszer:
 • Polska w perspektywie budżetowej Unii Europejskie na lata 2021-2027 – raporty i ekspertyza z badań oraz artykuł.
 • Geneza Traktatu z Maastricht i jego znaczenie dla integracji i bezpieczeństwa Europy – artykuł złożony do druku na łamach „Politeji”.
 • Stanowisko Polski wobec agresji Rosji na Ukrainę oraz perspektywy jej akcesji do Unii Europejskiej i NATO – rozdział  w pracy zbiorowej pod redakcją J.M. Fiszera, Wojna Rosji z Ukrainą – uwarunkowania i implikacje dla bezpieczeństwa i integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej.
 1. dr hab. Ryszard Żelichowski:
 • Ewakuacja korpusu dyplomatycznego z Warszawy we wrześniu 1939 roku – monografia.
 • Brzemię białego człowieka” – skutki kolonializmu dla państw europejskich w świetle obchodów 160 rocznicy obchodów zniesienia niewolnictwa w Królestwie Niderlandów – ujęcie porównawcze – artykuł.
 1. Dr hab., prof. ISP PAN Paweł Olszewski:
 • Health policies in the Balkan region – an introduction – artykuł.
 • Zmiany w polityce zdrowotnej w Macedonii – artykuł.
 • Wpływ wyborów parlamentarnych w wybranych państwach bałkańskich na kształtowanie polityk zdrowotnych – grant do NCN.
 1. Dr hab. Jakub Wódka, prof. ISP PAN:
 • Współczesna dyplomacja. Podręcznik akademicki.
 • Wpływ przemian technologicznych na współczesną dyplomację – artykuł.
 • Turcja jako mediator. Wojna rosyjsko-ukraińska jako studium przypadku – artykuł.
 1. Dr Oleksii Polegkyi:
 • Wojna narracyjna: mapowanie rosyjskiej dezinformacji i propagandy na Ukrainie podczas inwazji w 2022 roku – grant do NCN i artykuł do „Rocznik Europy Środkowo-Wschodniej”.
 • Kształtowanie się tożsamości narodowej w warunkach zagrożenia egzystencjalnego: przypadek Ukrainy i Tajwanu – referat na konferencji międzynarodowej i artykuł do „The Polish Political Science Yearbook”.
 1. Mgr Mateusz Czasak:
 • Relacje niemiecko-francuskie w 30 lat po zawarciu Traktatu z Maastricht – stan obecny i perspektywy – artykuł do „Studia Polityczne”.
 • Zmiana wektorów polityki zagranicznej RFN w związku z wybuchem wojny w Ukrainie – rozdział do pracy zbiorowej pod redakcją Adriana Chojana, Europa w czasie wojny w Ukrainie.
 • Niemiecko-francuska współpraca wojskowa i zbrojeniowa. Stan obecny i perspektywy – artykuł do „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”.

Efektem prowadzonych badań naukowych tak w aspekcie teoretycznym, jak i utylitarnym będą publikacje zwarte, artykuły i studia, raporty z badań oraz ekspertyzy, które będą miały duże znaczenie dla rozwoju nauk o polityce i administracji w Polsce oraz dla polskiej polityki międzynarodowej.

 

Biuletyn Analiz i Opinii Zakładu Europeistyki

Otwarte spotkania Zakładu Europeistyki

Zaproszenie na Konferencją Naukową dn. 30.01.2023 r. – szczegóły [PDF. 471 KB]

Nasza kadra naukowa

Dr Adrian Chojan
Zakład Europeistyki

Dr Adrian Chojan

Zainteresowania badawcze Polityka zagraniczna RP Wspólna Polityka Zagraniczna i...
Dr hab. Paweł Olszewski
Zakład Europeistyki

Dr hab. Paweł Olszewski

Zainteresowania badawcze Integracja europejska Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa...
Zakład Europeistyki

Dr hab. Jakub Wódka

Zainteresowania badawcze Polityka zagraniczna i wewnętrzna Turcji Miejsce wzrastających...
Mgr Mateusz Czasak
Zakład Europeistyki

Mgr Mateusz Czasak

Zainteresowania badawcze Niemcy i Francja w Unii Europejskiej Trójkąt Weimarski...