Dr hab. Paweł Olszewski

Zakład Europeistyki

Zainteresowania badawcze

  • Integracja europejska
  • Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej
  • Bałkany Zachodnie

 Publikacje

Curriculum Vitae [PDF file]

Informacje o pracowniku
Bądź z nami w kontakcie