Przewody i postępowania awansowe w toku

Postępowania profesorskie

Postępowania habilitacyjne

Przewody doktorskie

 1. Magdalena El Ghamari (29.11.2013).
  Tytuł rozprawy: Wielonarodowe operacje jako instrument kształtowania pokoju w krajach obszaru MENA.
  Promotor: dr hab. Daniel Boćkowski.
  Promotor pomocniczy: dr Joanna Szymoniczek.
 2. Paweł Jan Godlewski (20.12.2013).
  Tytuł rozprawy: Kierunki dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski a potencjał wydobywczy w rejonie Morza Kaspijskiego.
  Promotor:  dr hab. Daniel Boćkowski
  Promotor pomocniczy: dr Tomasz Paszewski
 3. Kinga Wudarska (28.11.2014).
  Tytuł pracy: Quis judicabit? Teoria suwerenności Carla Schmittaw kontekście teologii politycznej.
  Promotor: dr hab. Zbigniew Stawrowski
 4. Aleksandra Ewa Ciopińska (30.01.2015).
  Tytuł rozprawy: Komunikacja polityczna w obszarze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie obrony przeciwrakietowej.
  Promotor: dr hab. Daniel Boćkowski
  Promotor pomocniczy: dr Aleksander Gubrynowicz
 5. Hubert Jan Kuberski (23.03.2015).
  Tytuł rozprawy: Oddziały i jednostki obcokrajowców w zmaganiach wojennych III Rzeszy i ZSRR 1940-1945. Studium przypadku SS-Sonderkommando Dirlewanger – kontekst II Wojny, „Zimnej Wojny” i okresu postzimnowojennego.
  Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król
  Promotor pomocniczy: dr Joanna Szymoniczek
 6. Anna Witak (30.09.2016).
  Tytuł rozprawy: Osoby wewnętrznie prześladowane w polityce Azerbejdżanu w latach 1991-2013.
  Promotor: prof. dr hab. Wojciech Materski.
  Promotor pomocniczy: dr Przemysław Adamczewski.
 7. Kateryna Pryshchepa (30.09.2016).
  Tytuł rozprawy: Why it is so hard to reform the country? Post Maidan civic engagement gap between the Ukrainian metropoles and country side – the political learning perspective.
  Promotor: dr hab. Tomasz Stryjek.
  Promotor pomocniczy: dr Joanna Konieczna-Sałamatin.
 8. Agnieszka Grażyna Stec (30.09.2016).
  Tytuł rozprawy: Wielonarodowość jako wyzwanie dla państw w międzywojennej Europie Środkowo-Wschodniej. Próby rozwiązania konfliktu między II RP a mniejszością ukraińską oraz miedzy Królestwem SHS (Jugosławii) a Chorwatami w świetle ewolucji reżimu politycznego od demokracji do autorytaryzmu.
  Promotor: dr hab. Tomasz Stryjek.
  Promotor pomocniczy: dr Konrad Świder.
 9. Anna Przybyll (25 maja 2018)
  Tytuł rozprawy: KL Guse w austriackim dyskursie medialnym
  Promotor: dr hab.  Wanda Jarząbek
  Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Dudzińska
 10. Mariusz Piotr Rukat  (30 listopada 2018)
  Tytuł rozprawy: Chińska kultura strategiczna: W dobie poszukiwania należnego miejsca w międzynarodowej przestrzeni – paradygmaty rosnącego supermocarstwa.
  Promotor: prof. dr hab. Bogdan J. Góralczyk
 11. Joanna Katarzyna Mirosław (22 lutego 2019)
  Tytuł rozprawy: Życie rodzinne i zawodowe kobiet prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Godzenie ról społecznych.
  Promotor: dr hab. Marta Danecka
  Promotor pomocniczy: dr Adam Kęska
 12. Mateusz Bronisz Fałkowski (29 marca 2019)
  Tytuł rozprawy: Ruch społeczny a podziemny rynek. Mobilizacja zasobów oraz nieformalna ekonomia niezależnego ruchu wydawniczego w PRL
  Promotor: dr hab. Michał Łuczewski
 13. Agnieszka Smoder (29 marca 2019)
  Tytuł rozprawy: Elastyczność czasu pracy i jej wpływ na zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce.
  Promotor: dr hab. Marta Danecka
 14. Marta Magdalena Tomczak (29 marca 2019)
  Tytuł rozprawy: Wpływ systemu międzynarodowego na politykę wewnętrzną: studium przypadku modernizacji Chin przełomu XIX i XX wieku.
  Promotor: dr hab. Michał Łuczewskipromotor pomocniczy: dr Katarzyna Golik
 15. Mariusz Wolf (29 marca 2019)
  Tytuł rozprawy: “The concepts of Manifest Destiny and American Exceptionalism in Ronald Reagan’s strategies of policy legitimization”.
  Promotor: dr hab. Bohdan Szklarski
 16. Grzegorz Jan Zbińkowski (29 marca 2019)
  Tytuł rozprawy: Polityka zagraniczna Polski w okresie odzyskiwania suwerenności (1989-1993).
  Promotor: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek
  Promotor pomocniczy: dr Tomasz Pugacewicz
 17. Bartosz Karol Wójcik (26 kwietnia 2019)
  Tytuł rozprawy: Wojna, motłoch i rewolucja. Nowe ujęcia  filozofii politycznej Hegla.
  Promotor: dr hab. Janina Gładziuk-Okopień