Przewody i postępowania awansowe w toku (wg starych zasad)

Postępowania profesorskie

Postępowania habilitacyjne

Przewody doktorskie

 1. Olena Borodiy, otwarcie przewodu: 17.06.2011 r.
  Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie w świetle doświadczeń transformacyjnych Polski (nauki o polityce).
  Promotor: prof. Jan Kubik.
 2. Tomasz Szulc, otwarcie przewodu: 28.10.2011 r.
  Petrostate a koncepcja supermocarstwa energetycznego. Przemysł naftowo-gazowy Federacji Rosyjskiej w czasie prezydentury Władimira Putina (nauki o polityce, prof. Włodzimierz Marciniak)
  Promotor: prof. Antoni Z. Kamiński (od 19 II 2016 r.).
 3. Mirosława Fijałkowska, otwarcie przewodu: 30.11.2012 r.
  Aktorzy pozarządowi w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Doświadczenie Republiki Federalnej Niemiec (nauki o polityce).
  Promotor: dr hab. Jacek Czaputowicz, prof. UW.
 4. Aleksander Leszek Zawisza, otwarcie przewodu: 24.05.2013 r.
  Polityka bezpieczeństwa i obrony Francji według Białej księgi: realia geopolityczne, założenia strategiczne, decyzje finansowe (2008-213) (nauki o polityce).
  Promotor: dr hab. Leszek Jesień.
 5. Joanna Pawełek-Mendez, otwarcie przewodu:   28.06.2013 r.
  Polityka bezpieczeństwa i obrony Francji według Białej księgi: realia geopolityczne, założenia strategiczne, decyzje finansowe (2008-213) (nauki o polityce).
  Promotor: prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński.
 6. Igor Grzegorz Kordas, otwarcie przewodu: 27.09.2013 r.
  Formy, metody i środki pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa PRL w zwalczaniu „wrogiej anonimowej propagandy pisanej” (1970-1980) (nauki o polityce).
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Eisler.
 7. Daniel Krzysztof Kozik, otwarcie przewodu: 27.09.2013 r.
  Przydatność geopolityki do wyjaśniania współczesnych stosunków międzynarodowych na przykładzie rywalizacji mocarstw w Azji Centralnej (nauki o polityce).
  Promotor: dr hab. Jacek Czaputowicz.