Przewody i postępowania awansowe w toku (wg starych zasad)

Postępowania profesorskie

Postępowania habilitacyjne

Przewody doktorskie

 1. Olena Borodiy, otwarcie przewodu: 17.06.2011 r.
  Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie w świetle doświadczeń transformacyjnych Polski (nauki o polityce).
  Promotor: prof. Jan Kubik.
 2. Mirosława Fijałkowska, otwarcie przewodu: 30.11.2012 r.
  Aktorzy pozarządowi w międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Doświadczenie Republiki Federalnej Niemiec (nauki o polityce).
  Promotor: dr hab. Jacek Czaputowicz, prof. UW.
 3. Aleksander Leszek Zawisza, otwarcie przewodu: 24.05.2013 r.
  Polityka bezpieczeństwa i obrony Francji według Białej księgi: realia geopolityczne, założenia strategiczne, decyzje finansowe (2008-213) (nauki o polityce).
  Promotor: dr hab. Leszek Jesień.
 4. Igor Grzegorz Kordas, otwarcie przewodu: 27.09.2013 r.
  Formy, metody i środki pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa PRL w zwalczaniu „wrogiej anonimowej propagandy pisanej” (1970-1980) (nauki o polityce).
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Eisler.
 5. Daniel Krzysztof Kozik, otwarcie przewodu: 27.09.2013 r.
  Przydatność geopolityki do wyjaśniania współczesnych stosunków międzynarodowych na przykładzie rywalizacji mocarstw w Azji Centralnej (nauki o polityce).
  Promotor: dr hab. Jacek Czaputowicz.
  – recenzja prof. dr. hab. Henryka Szlajfera (PDF, 469 KB)
  – recenzja prof. dr. hab. Mirosława Sułka (PDF, 975 KB)
 6. Magdalena El Ghamari (29.11.2013).
  Tytuł rozprawy: Wielonarodowe operacje jako instrument kształtowania pokoju w krajach obszaru MENA.
  Promotor: dr hab. Daniel Boćkowski.
  Promotor pomocniczy: dr Joanna Szymoniczek.
 7. Paweł Jan Godlewski (20.12.2013).
  Tytuł rozprawy: Kierunki dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego do Polski a potencjał wydobywczy w rejonie Morza Kaspijskiego.
  Promotor:  dr hab. Daniel Boćkowski
  Promotor pomocniczy: dr Tomasz Paszewski
 8. Kinga Wudarska (28.11.2014).
  Tytuł pracy: Quis judicabit? Teoria suwerenności Carla Schmittaw kontekście teologii politycznej.
  Promotor: dr hab. Zbigniew Stawrowski
 9. Anna Witak (30.09.2016).
  Tytuł rozprawy: Osoby wewnętrznie prześladowane w polityce Azerbejdżanu w latach 1991-2013.
  Promotor: prof. dr hab. Wojciech Materski.
  Promotor pomocniczy: dr Przemysław Adamczewski.
 10. Kateryna Pryshchepa (30.09.2016).
  Tytuł rozprawy: Why it is so hard to reform the country? Post Maidan civic engagement gap between the Ukrainian metropoles and country side – the political learning perspective.
  Promotor: dr hab. Tomasz Stryjek.
  Promotor pomocniczy: dr Joanna Konieczna-Sałamatin.
 11. Anna Przybyll (25 maja 2018)
  Tytuł rozprawy: KL Guse w austriackim dyskursie medialnym
  Promotor: dr hab.  Wanda Jarząbek
  Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Dudzińska
 12. Mariusz Piotr Rukat  (30 listopada 2018)
  Tytuł rozprawy: Chińska kultura strategiczna: W dobie poszukiwania należnego miejsca w międzynarodowej przestrzeni – paradygmaty rosnącego supermocarstwa.
  Promotor: prof. dr hab. Bogdan J. Góralczyk
 13. Joanna Katarzyna Mirosław (22 lutego 2019)
  Tytuł rozprawy: Życie rodzinne i zawodowe kobiet prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Godzenie ról społecznych.
  Promotor: dr hab. Marta Danecka
  Promotor pomocniczy: dr Adam Kęska
 14. Mateusz Bronisz Fałkowski (29 marca 2019)
  Tytuł rozprawy: Ruch społeczny a podziemny rynek. Mobilizacja zasobów oraz nieformalna ekonomia niezależnego ruchu wydawniczego w PRL
  Promotor: dr hab. Michał Łuczewski
 15. Agnieszka Smoder (29 marca 2019)
  Tytuł rozprawy: Elastyczność czasu pracy i jej wpływ na zmiany społeczno-gospodarcze w Polsce.
  Promotor: dr hab. Marta Danecka
 16. Marta Magdalena Tomczak (29 marca 2019)
  Tytuł rozprawy: Wpływ systemu międzynarodowego na politykę wewnętrzną: studium przypadku modernizacji Chin przełomu XIX i XX wieku.
  Promotor: dr hab. Michał Łuczewskipromotor pomocniczy: dr Katarzyna Golik
 17. Grzegorz Jan Zbińkowski (29 marca 2019)
  Tytuł rozprawy: Polityka zagraniczna Polski w okresie odzyskiwania suwerenności (1989-1993).
  Promotor: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek
  Promotor pomocniczy: dr Tomasz Pugacewicz