Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich

Obszary badawcze

Głównym celem badań prowadzonych przez Zakład jest naświetlenie procesów zmian, jakie dokonują się na obszarze byłego ZSRR oraz jego krajów satelickich, które wybiły się po 1989 roku na niepodległość. Członkowie Zakładu koncentrują się na badaniach dotyczących historii Europy Środkowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej historii Polski (Wojciech Roszkowski), polskiej polityki zagranicznej po 2004 roku (Agnieszka Orzelska-Stączek), Republiki Czeskiej i Słowacji (Paweł Ukielski), polityki historycznej Federacji Rosyjskiej (Wojciech Materski), rozpadu ZSRR  i imperializmu rosyjskiego w kontekście geopolitycznym (Konrad Świder), polskiej polityki zagranicznej w latach 1989-1993 i 'trzech rewolucji ukraińskich' po 1991 roku (Paweł Kowal) oraz strategii walki bez przemocy (Paulina Codogni). Badania Zakładu oparte są na metodach typowych dla historii najnowszej oraz politologii, a więc uwzględniają przede wszystkim źródła publikowane współcześnie oraz kwerendy archiwalne.

Nasza kadra naukowa

Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Studiów Postsowieckich

Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski

Zainteresowania badawcze Historia najnowsza Polski i Europy Środkowej i Wschodniej...
Prof. dr hab. Wojciech Materski
Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Studiów Postsowieckich

Prof. dr hab. Wojciech Materski

Zainteresowania badawcze Historia Związku Sowieckiego i stosunków polsko-sowieckich...
Dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek
Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Studiów Postsowieckich

Dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek

Zainteresowania badawcze Polityka zagraniczna Polski Bezpieczeństwo Polski w zmieniającym...
Dr hab. Paweł Kowal
Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Studiów Postsowieckich

Dr hab. Paweł Kowal

Zainteresowania badawcze Transformacja w Europie Środkowej i epoka pokomunistyczna...
Dr hab. Paulina Codogni
Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Studiów Postsowieckich

Dr hab. Paulina Codogni

Zainteresowania badawcze Opór społeczny, zwłaszcza w regionie Europy Środkowo-Wschodniej...
Dr Konrad Świder
Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Studiów Postsowieckich

Dr Konrad Świder

Zainteresowania badawcze Nowożytna historia stosunków międzynarodowych Przemiany...
Dr Paweł Ukielski
Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Studiów Postsowieckich

Dr Paweł Ukielski

Zainteresowania badawcze Przemiany w Europie Środkowej po 1989 roku Polityka zagraniczna...
Dr Marzena Czernicka
Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich

Dr Marzena Czernicka

Zainteresowania badawcze polityka bezpieczeństwa współczesnej Bułgarii relacje...
Dr Marek Wojnar
Zakład Europy Środkowo-Wschodniej i Studiów Postsowieckich

Dr Marek Wojnar

Zainteresowania badawcze: Historia ukraińskiego ruchu narodowego XIX-XX w. Nacjonalizm...