Projekty badawcze finansowane przez MEiN (NPRH), NCBiR oraz inne źródła

 1. Tytuł projektu: „Polacy na Kaukazie Północnym w świetle materiałów archiwalnych- edycja źródeł” Kierownik projektu: dr hab. Przemysław Adamczewski, prof. ISP PAN Okres realizacji: 2022-2027 (więcej)
 2. Tytuł projektu: „Centrum Badawcze Inicjatywy Trójmorza” Kierownik projektu: dr. hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN Okres realizacji: 2022-2024 (więcej)
 3. Tytuł projektu: „Za wolność naszą i waszą” – Polacy i Kaukaz. Kierownik projektu: dr hab. Przemysław Adamczewski, prof. ISP PAN. Okres realizacji: 2021-2023 (więcej).
 4. Tytuł projektu: Kłopotliwy sojusznik? PRL i RP w politycznych strukturach Układu Warszawskiego w latach 1980–1991. Kierownik projektu: dr hab. Wanda Jarząbek, prof. ISP PAN. Okres realizacji: 2021-2022 (więcej).
 5. Tytuł projektu: Wierzchowiny 1945: fakty i mity, współczesne dyskursy historyczne i spory o sprawstwo zbrodni i NSZ. Kierownik projektu: dr Mariusz Zajączkowski. Okres realizacji: 2021-2023 (więcej).
 6. Tytuł projektu: Tłumaczenie książki „Od Rzezi Wołyńskiej do Akcji Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943-1947 (więcej)
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Motyka
  Okres realizacji: 2020-2022
 7. Tytuł projektu: Przedsięwzięcie: Organizacja konferencji naukowej, październik 2020. (9/2020 – CPRDiP)
  Kierownik projektu: dr Przemysław Adamczewski
  Okres realizacji: 2020
 8. Tytuł projektu: Tożsamość narodowa dzieci z mieszanych małżeństw polsko-niemieckich (2018-24 – Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz nauki)
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Madajczyk
  Okres realizacji: 2019-2021
 9. Tytuł projektu: CHEML Project – Companion of the History of Early Modern Lviv (link do strony)
  Kierownik projektu: dr Jakub Wysmułek
  Okres realizacji: 2019-2020
 10. Tytuł projektu: Sprawy Międzynarodowe – link do czasopisma  (MNiSW – pomoc publiczna)
  Kierownik projektu: 109/WCN/2019/1
  Okres realizacji: 2019-2020
 11. Tytuł projektu: Studia Polityczne – link do czasopisma (MNiSW – pomoc publiczna)
  Kierownik projektu: 109/WCN/2019/1
  Okres realizacji: 2019-2020
 12. Tytuł projektu: Kultura i Społeczeństwo – link do czsopisma (MNiSW – pomoc publiczna)
  Kierownik projektu: 109/WCN/2019/1
  Okres realizacji: 2019-2020
 13. Tytuł projektu: Civitas. Studia z filozofii polityki – link do czasopisma (MNiSW – pomoc publiczna)
  Kierownik projektu: 109/WCN/2019/1
  Okres realizacji: 2019-2020
 14. Tytuł projektu: Rocznik Polsko-Niemiecki – link do czasopisma (MNiSW – pomoc publiczna)
  Kierownik projektu: 109/WCN/2019/1
  Okres realizacji: 2019-2020
 15. Tytuł projektu: Tłumaczenie na język angielski i publikacja książki dr Jakuba Wysmułka – Testamenty mieszczan krakowskich (XIV-XV wiek)” w wydawnictwie De Gruyter, “Uniwersalia 2.1”, NPRH
  Kierownik projektu: dr Jakub Wysmułek
  Okres realizacji: 2018-2020
 16. Tytuł projektu: Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991-2016. (2017-18 – Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki)
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef M. Fiszer
  Okres realizacji: 2017-2018 (zakończony)
 17. Tytuł projektu: Organizacja warsztatów pt. „Ochrona kultur i języków grup mniejszościowych (14/2017 – CPRDiP)
  Kierownik projektu: dr Przemysław Adamczewski
  Okres realizacji: 2017 (zakończony)
 18. Tytuł projektu: Dokumenty przełomu. Polska transformacja ustrojowa w latach 1989 – 1991 w dokumentach Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” oraz Komitetów Obywatelskich „Solidarność” (NPRH, moduł 1.1) – link do strony
  Kierownik projektu: dr hab. Irena Słodkowska
  Okres realizacji: 2014-2019 (zakończony)
 19. Tytuł projektu: Tłumaczenie na język angielski i publikacja w formie elektronicznej książki Marcina Zaremby: Wielka Trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys (NPRH, moduł 3.1)
  Kierownik projektu: dr hab. Marcin Zaremba
  Okres realizacji: 2014-2018 (zakończony)
 20. Tytuł projektu: Tłumaczenie na język angielski i publikacja w formie elektronicznej książki Marcina Zaremby: Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce (NPRH, moduł 3.1)
  Kierownik projektu: dr hab. Marcin Zaremba
  Okres realizacji: 2014-2017 (zakończony)
 21. Tytuł projektu: „Skok w nowoczesność”. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980. Angielski przekład i wydanie monografii (NPRH, moduł 3.1)
  Kierownik projektu: dr Adam Leszczyński
  Okres realizacji: 2014-2017 (zakończony)
 22. Tytuł projektu: Solidarność – geneza rewolucji, mobilizacja i demobilizacja ruchu. Solidarność – nowe podejścia do analizy ruchu społecznego (NPRH, moduł 1.1) – link do strony
  Kierownik projektu: dr Marcin Zaremba
  Okres realizacji: 2013-2018 (zakończony)
 23. Tytuł projektu: National and European Governance: Polish and Norwegian Cooperation Towards More Efficient Security, Energy and Migration Policies (NCBiR)
  Kierownik projektu: dr Krzysztof Kasianiuk
  Okres realizacji: 2013-2015 (zakończony)
 24. Tytuł projektu: Pokolenie ’68 (NPRH, moduł 1.2) – (108 KB, PDF)
  Kierownik projektu: dr Piotr Osęka
  Okres realizacji: 2012-2013 (zakończony)
 25. Tytuł projektu: Master Sun’s Rules of Warfare. A Study of the Treatise and Its New Polish and English Translation with Comments and Explanation (RG011-U-01 – Chiang Ching-Kuo Foundation – Taiwan)
  Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Gawlikowski
  Okres realizacji: 2006-2016 (zakończony)